GARANȚIE

Condițiile de garanție au efect doar asupra produselor electrocasnice.

Condiţii de acordare a garanţiei
1. Garanţia se acordă pe o perioadă de 12 luni de la vânzarea produsului, cu condiţia prezentării certificatului de garanţie. Termenul de garanţie începe la data vânzării produsului.
2. Produsul vândut are în componenţă piese electronice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi reparaţie prevăzute în manualul/ghidul de utilizare sau setul de instrucţiuni sau alt document asemănător.
3. La aplicarea prezentei garanţii, prin "produs" se va înţelege numai dispozitivul principal, fără includerea accesoriilor acestora.
4. Garanţia este valabilă doar dacă produsul a fost exploatat în condiţii normale de utilizare.

  Următoarele cazuri implică scoaterea produsului din garanţie:


5. Garanţia nu se acordă în cazul în care cumpărătorul nu prezintă certificatul de garanţie emis de vânzător la data achiziţionării produsului.
6. Nu fac obiectul garanţiei următoarele situaţii:
Transmiterea aparatului în folosință, comodat sau vânzare unei persoane/companii terțe.

Call