Garanție

Condițiile de garanție au efect doar asupra produselor electrocasnice.


    Condiţii de acordare a garanţiei

1. Garanţia se acordă pe o perioadă de 12 luni de la vânzarea produsului, cu condiţia prezentării certificatului de garanţie. Termenul de garanţie începe la data vânzării produsului.

2. Produsul vândut are în componenţă piese electronice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi reparaţie prevăzute în manualul/ghidul de utilizare sau setul de instrucţiuni sau alt document asemănător.

3. La aplicarea prezentei garanţii, prin "produs" se va înţelege numai dispozitivul principal, fără includerea accesoriilor acestora.

4. Garanţia este valabilă doar dacă produsul a fost exploatat în condiţii normale de utilizare.

     Următoarele cazuri implică scoaterea produsului din garanţie:

_ nerespectarea condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere prevăzute în setul de documente ce însoţeşte produsul                    

_ nerespectarea condiţiilor de utilizare cuprinse în manualul/ghidul de utilizare sau setul de instrucţiuni sau alt document asemănător                                                                                 

_ în cazul intervenţiilor de tip service, a reparaţiilor, deteriorării etichetei de produs sau desigilării produsului, a montărilor/demontărilor de subansamble de orice fel, efectuate de persoane neautorizate de producator

_ în cazul utilizării unor surse de alimentare ce sunt inferioare a 220volt și suprerioare a 235 volt 50hz

_ utilizarea de programe sau aplicaţii software, altele decât cele furnizate împreuna cu produsul sau altele decât cele aprobate de producător

_ în cazul deteriorării şi/sau înlăturării seriilor sau sigiliilor, în cazul seriilor ilizibile sau a neconcordanţei dintre seria înscrisă în certificatul de garanţie, cea înscrisă pe produs şi cea din programul (software) produsului

_ în cazul unor intervenţii neautorizate asupra produselor software furnizate împreună cu produsul, schimbarea stării originale a produsului

_ în cazul în care produsul prezintă deteriorări cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, pătrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare greşită sau neglijentă, schimbări ale stării aparatului, păstrarea în condiţii improprii , funcţionarea la mari diferenţe de temperatură, care cauzează fenomenul de condens intern, expunere excesivă la umezeală sau radiaţii solare

5. Garanţia nu se acordă în cazul în care cumpărătorul nu prezintă certificatul de garanţie emis de vânzător la data achiziţionării produsului.

6. Nu fac obiectul garanţiei următoarele situaţii:

_ transmiterea aparatului în folosință, comodat sau vânzare unei persoane/companii terțeCall